top of page

Makaleler

 

1. Aciz Halindeki Borçlunun Bir veya Birden Fazla Alacaklısını Koruyan Fiillerden Dolayı İptal Davası (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003). Makale için tıklayınız.

 

2. Patent Verilemeyecek Konu ve Buluşlar (Ar. Gör. Müjgan Tunç Yücel ile ortak yayın, Doç. Dr. Mehmet Somer’e Armağan, İstanbul 2005). Makale için tıklayınız.


3. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Prosedür ve Organlar (Ar. Gör. Müjgan Tunç Yücel ile ortak yayın, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007).


4. Reklam Sloganların Taklide Karşı Korunması (Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.14, S.3, İstanbul 2008). Makale için tıklayınız.


5. Şirketlerin Taraf Ehliyeti, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununu Beklerken 10 - 11 - 12 Mayıs 2012 Sempozyum, İstanbul 2013. Makale için tıklayınız.


6. “İnternet Alan Adlarının (Domain Name) Haczine Dair Alman Federal Mahkemesi Kararından yaptığım çeviri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Hukuk Araştırmaları Dergisi’nin 13. Cildinin 1-2 sayısında yayımlanmıştır. Makale için tıklayınız.


7. “Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla Duruşmaların İcrası, HMK m.149” MİHDER Eylül 2013. Makale için tıklayınız.


8. “Sermaye Şirketlerinin Taraf Olduğu Yargılamada Şirket Ortaklarının Konumu” MİHDER Eylül 2013. 

9. İflas İçi Adi Konkordato Uygulamasında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar​ Makale için tıklayınız.

10. İsviçre İcra İflas Kanununun Adi Konkordato Hükümlerine Genel Bir Bakış Makale için tıklayınız.

11. 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Çerçevesinde İflas Dışı Adi Konkordato Makale için tıklayınız. 

12. İcra ve İflas Hukukunda Sirküler, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Makale için tıklayınız. 

13. İflas Hukukunda Masa Yükümlülüğü Kavramı, Prof. Dr. Necmeddin Berkin’e Armağan

14. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 20 Mart 2020 Tarihli Kanun Teklifine İlişkin Bazı Açıklamalar ve Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi Makale için tıklayınız. 

bottom of page